Högkvalitativ Personlig Service

På kärnan av vår verksamhet ligger övertygelsen om att varje individ, oavsett om de är kund, assistent eller anhörig, förtjänar att bli bemötta med professionalism, engagemang och individuell hänsyn. Vi strävar alltid efter att erbjuda hög tillgänglighet och nära samarbete, och genom att stödja dig i allt från det administrativa till det praktiska gör vi detta möjligt.

Schemaläggning

Vi hjälper er med att utforma scheman som följer arbetstidslagen och som utgår och bygger på ditt beslut från Försäkringskassan. Vi ser till dina behov och ser till att assistenterna får balanserade scheman som fungerar för dem.

Rekrytering

När vi rekryterar nya assistenter genomgår vi en noggrann process som inkluderar att definiera kravprofilen, annonsera lediga tjänster, göra urval av sökande och genomföra intervjuer. Vi tar alltid referenser för att säkerställa hög kvalitet. Du har möjlighet att vara delaktig i rekryteringsprocessen, och vi förser dig gärna med CV:n och arrangerar personliga möten mellan dig och sökande. Slutligen är det alltid du eller din företrädare som tar det slutliga beslutet om anställning. Vi tar även ansvar för att anställa och utbilda vikarier.